Solvåg är ett forskningsprojekt där arkitektur, teknik, energi och design samverkar. Förutom detta så skapar panelerna en grön park och social mötesplats för besökare till universitetsområdet i Piteå. Vi var på plats när samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan invigde konstruktionen där solen gör vågen. Efter sitt tal om solenergins revolution och viktiga framsteg kopplade han ihop kabeln som ska ta emot den energi som Solvåg producerar.

Energiminister Ibrahim Baylan inviger forskningsprojektet Solvåg i Piteå

PiteEnergi står som huvudman till projektet och bakgrunden är dels nyfikenhet och kunskap till hur tekniken fungerar utifrån Piteås förutsättningar men även med ett värdegrundsarbete som företaget genomgick för ett antal år sedan.

– Där och då grundlades våra värderingar och drivkrafter. Sedan dess är kundnytta, omtänksamhet och hållbarhet värdeord som vi har med oss i alla satsningar vi gör inom PiteEnergi, berättar Anders Ådemo marknadschef på PiteEnergi och fortsätter:

– Solvåg är den tredje solproduktionsanläggningen i Piteå som vi byggt. Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för kommande generationer och vår miljö. Därför är Solvåg och andra forskningsprojekt vi är med i intressanta och viktiga för oss. Solvåg kommer att ge oss en massa fakta eftersom alla solcellspaneler går att mäta enskilt och med resultat och insikter som vi kommer dela med oss av till andra intressenter. 

PiteEnergis marknadschef Anders Ådemo berättar om projektet Solvåg
PiteEnergis marknadschef Anders Ådemo

Den gröna ytan mellan norra ringen och universitetsområdet var den givna platsen när Björn Ekelund, arkitekt och lektor vid Luleå tekniska universitet, fick uppdraget att designa en forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat. Utformningen påminner om solstolar där varje stol, istället för tyg har en dubbelsidig solpanel. Panelerna är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen, för att undersöka optimal placering och verkningsgrad.

– Vi prövade oss fram med många olika idéer innan vi landade i detta, säger Björn och pekar mot solpanelerna som vi har runt oss. Vi satte upp paneler i träden, tankarna fanns kring hantverk av något slag. Men så landade vi i idén kring solstolar, berättar han. Det här är verkligen Piteås solpark och jag vill att stoltheten som jag känner för parken verkligen ska komma piteborna till godo.

Björn Ekelund och Leif Berg finns med på invigningen av Solvåg
Arkitekten Björn Ekelund till höger och till vänster ser vi Leif Berg, en av de som byggde upp denna fantastiska kreation.

Solvåg får inspiration av solstolar

Solvågen slingrar sig på universitetsområdet i Piteå

Panelerna är monterade på en träramp som tillgängliggör parken för besökare och gör det möjligt att promenera eller sitta ner och vila på däcket. Innanför panelerna finns en grön park dit alla pitebor och besökare såklart är varmt välkomna.

 

Fakta:

  • Parken består av 160 dubbelsidiga paneler
  • Totalt beräknas Solvåg producera cirka 45.000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar årsbehovet för 4-5 villor
  • Anläggningen har kostat cirka 1,7 miljoner kronor
  • Solcellpanelerna är tillverkade i Nordamerika
  • Stolkonstruktionen som de är monterade i kommer från Uteträ i Arvidsjaur
  • Förutom solenergi forskar man även på hållbarheten av soldäckets trall som fått olika typer av värmebehandling
  • Stenvalls Trä i Piteå har levererat det värmebehandlade träet
  • Solvåg är ett samarbete mellan PiteEnergi, Norut, Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park. Projektet är delfinansierat av Luleå tekniska universitets starka forsknings- och innovationsområde ”Gränsöverskridande konst och teknik”
Text: Eva Lestander
Foto: Zandra Klasson