Florian tar emot på sitt kontor på stadshuset i Piteå. Väggarna i arbetsrummet är täckta av kartor och post-it lappar. Florian visar området Strömnäsbacken på sin dator. På området projekteras för 24 villatomter och tomtytorna är generöst tilltagna, de varierar mellan 1.200-1.500 kvadratmeter i storlek. Vid projektering av ett bostadsområde av denna karaktär finns mängder med parametrar att ta hänsyn till. Florian zoomar in på kartbilden för att i nästa ögonblick zooma ut för att få helhetsperspektivet på hur området förhåller sig till Piteås övriga bebyggelse.

– En sammanhängande grönstruktur är viktig för djur och människor, säger Florian. Andra saker att ta i hänsyn till när ett bostadsområde ska projekteras är bebyggelsens utformning, befolkningsutveckling och topografi. Här kompletteras dessutom bostadsområdet med en helt nybyggd förskola. In- och utfartsväg till området kommer att ske från Nötövägen som i dagsläget breddas.

– Eftersom området blir en egen liten oas omgiven av skog på två sidor så är vi mer tillåtande när det gäller höjd på husen. Här kommer vi exempelvis att tillåta byggnader med en nockhöjd upp till nio meter, berättar Florian.

Strömnäsbacken är ett resultat av ett antal frågor som ställdes till de personer som står i kommunens tomtkö. Kommunen gick ut och frågade dessa var man vill bo och vilken typ av tomter man är intresserade av. Resultatet av enkäten ser vi nu i området Strömnäsbacken berättar Therese Bergdahl som är ansvarig för kommunens tomtkö.

– Vi har försökt tillgodose de önskemål som framkom från enkäten berättar hon. Just nu håller Lantmäteriet på att mäta upp alla tomter och när det arbetet är klart så kommer tomterna att släppas till försäljning. Jag tror att detta blir aktuellt i mitten av januari 2019. Är man intresserad av en tomt så är det enklast att ställa sig i kommunens tomtkö. Här kan du läsa om hur kommunens tomtkö fungerar.

 

Är du intresserad av tomterna på Strömnäsbacken?

Kom till Hej Piteås event ”Bo och Bygga” 14 november på Nolia City Konferens kl 18.30. Anmäl dig här!